Sexpositivism – en växande trend

Sex, sexleksaker och samlag har en komplex och mångfacetterad ställning i dagens samhälle. Ofta så framställs öppenheten som större än den faktiskt är. Som rörelse och trend har däremot sexpositivismen gjort enormt mycket för att sopa undan alla stigman kring sex. Men vad handlar sexpositivism egentligen om?

Det tvistas fortfarande om när i tidshistorien som mänsklig sexualitet fick en så pass stark symbolisk ställning. Vissa kopplar det till kristendomens enorma inflytande medan andra ser det som en följd av att mänsklig bofasthet och bysamhället minskade möjligheterna till egentid.

Hur som helst råder ingen tvekan om att sexualitet på många håll fortsätter att vara något kontroversiellt och på sätt och vist negativt. Sexpositivism tar däremot avstamp i idén om att all mänsklig sexualitet i grund och botten är hälsosam, positiv och bör utforskas utifrån eget tycke och egen vilja. Som röd tråd i det moderna samhällets syn på sexualitet har det varit en stark kraft som bidragit till att återigen göra sexualitet till något som varje enskild individ förfogar över.

Dess historiska anor

Sexpositivismen förknippas ofta med 1960-talets sexuella revolution och profiler såsom Betty Dodson. Och det råder nog ingen tvekan om denna epok var oerhört viktig. Särskilt gällande att synliggöra sexualitet som både ett individuellt uttryck och något att vara stolt över. Men som företeelse sträcker sig sexpositivismen lite längre bak i tiden.

Många sätter startpunkten för sexpositivism kring framväxten av modern psykologi. Främst Sigmund Freuds och Wilhelm Reichs idéer om naturlig och individuell sexualitet. Oavsett hur man hanterar allt p kronologisk nivå, så var 1900-talet definitivt århundradet då man återupptäckte sexualiteten. Men trenden har gått i vågor och periodvis har det verkat som att positivismen har tagit några steg bakåt.

Sexualitet som något var och en bestämmer över

Vad sexpositivismen har bidragit mer är i grund och botten idén att sexualitet är något bra och naturligt som bör uppmuntras. Den dök upp som en direkt motpol till föreställningen att sexualitet är något som kräver kontroll och återhållsamhet.

Viktigt att poängtera är att sexpositivismen i princip är värdeneutral med ett individcentrerat perspektiv. Om du som enskild individ föredrar sexuell återhållsamhet så är detta i sig självt en sexpositiv yttring.

Men spelar all detta verkligen någon roll i dagsläget? Det vore nog att sträcka saker och ting ganska långt att påstå att vi lever i helt sexuellt öppna tider. Fortfarande råder föreställningar om vem eller vilka som uttrycker en viss sexualitet. Ofta så spiller detta även över på sexleksaker med följd att det cementeras idéer om att endast vissa grupper använder dem.

På det stora hela så finns det tecken på att intresset för att utforska sexualitet ökar. Detta syns inte minst på att utbudet av och efterfrågan på olika sexredskap och hjälpmedel verkligen har skjutit i höjden.

Utvecklingen är såklart något som vi är entusiastiska över. Därför uppmuntrar vi alla att utforska sexualiteten. Såväl på egen hand som med en partner!