BDSM och power play: En pröva på-guide

Inom begreppet BDSM hamnar ett stort antal sexuella uttryck. Allt ifrån bondage och disciplin till underkastelse och kontroll. Vi har tagit en närmare titt på företeelsen och hur man kommer igång på ett sätt som är säkert och bevarar det ömsesidiga nöjet.

Först och främst kan det vara på sin plats att poängtera att BDSM i grund och botten handlar om interpersonell dynamik. Det vill säga mänskliga relationer. Därför förutsätter det att det finns utrymme i relationen för endera naturlig kraftdynamik eller en vilja att utforska olika roller med inslag av underkastelse och kontroll. Därför har inte alla relationer nödvändigtvis plats för BDSM.

För dig, eller er, som är nyfikna är det därför viktigt att först och främst vara ödmjuk gällande förväntningar och förhoppningar. Är det inte redan en del av relationen bör första steget alltid vara att prata om det.

Hur långt ni vill gå är alltid upp till er själva. Men ömsesidighet är en grundstomme. Här är några enkla steg för er som vill uppleva BDSM.

1. Lär känna dig och din partner

Många tar för givet att man per automatik känner varandra helt och hållet samma sekund som man är i en relation. Men ofta så lämnas den sexuella biten därhän med tanken att det löser sig med tiden.

Med BDSM är det särskilt viktig att lägga korten på borden.

  • Vad har ni för enskilda och gemensamma sexuella fantasier?
  • Vad attraheras ni av?
  • Var är era nuvarande gränser?

Det finns frågor att ställa. Första steget bör däremot vara att helt enkelt reda ut vad man lockas av. På så sätt får ni chansen att både synkronisera er sexualitet och utvecklas tillsammans.

2. Planera era fantasier

Hur omfattande planering som krävs kommer att stå i direkt relation till hur komplicerade fantasier ni har. Om det handlar om att vara lite extra bestämd så krävs sällan särskilt mycket planering.

  • Fantasin har inga gränser. Men håll saker och ting realistiska.
  • Börja med de små fantasierna. De är enklare att realisera.

Gäller det däremot mer omfattande rollspel med särskilda redskap så kan det vara dags att se över såväl shoppinglistan som var saker och ting bör utspela sig.

3. Glöm inte säkerheten – Fysisk och emotionell

Säkerhet är ett brett begrepp som handlar om att minimera både risken för fysisk skada och förtroendemässig eller individuell emotionell skada. Vikten av en säkerhetsplan växer i takt med att ni väljer att avancera.

  • Påminn er om var gränsen går.
  • Välj ett särskilt nödord som inte kan misstolkas. Låt det representera ett absolut nödstopp.

Att ta säkerheten på allvar är ett sätt att både värna om er framtida relation och minimera risken för reella fysiska skador.

4. Utför och återkoppla

Ha inte för stora förväntningar på första gången. Och glöm absolut inte att det är viktigt att bevara såväl humor som nyfikenhet. Kom även ihåg att prata efteråt för att säkerställa att allting gick i enlighet med förväntningarna. Livet är en resa och det finns aldrig någon skam i att försöka på nytt.