Bathmate: För starkare erektioner

Begreppet penispump väcker ibland många associationer. Som företeelse har den dykt upp i allt ifrån Austin Powers till reklam för penisförstoring. Detta har gjort att det råder många missförstånd gällande nyttan med penispumpar. Vi har tagit en titt på pumpar från Bathmate och rett ut varför de är i en klass för sig.

Är du inte tidigare bekant med penispumpar så kan det vara värt att poängtera att det finns två varianter på marknaden, nämligen luft-vakuumpumpar och vatten-vakuumpumpar. Genom att skapa ett vakuum runt penis så uppmuntrar de blodflöde till penis, vilket i sin tur innebär att kväveoxid når svällkropparna med resultatet att erektion uppstår.

  • Penis består av vävnad vars funktionalitet och hälsa är beroende av kväveoxid.
  • Kväveoxid transporteras via blodet och främjar cirkulation och blodkärlens hälsa.
  • Bathmate främjar på ett skonsamt sätt optimalt blodflöde till penis.
  • Ett praktiskt sätt att främja erektion och säkerställa god penishälsa.
  • Om Bathmate används för att främja erektion bör pumpen kompletteras med en penisring efter användande.

När Bathmate lanserade 2006 så var det den första vattenbaserade pumpen. Och det är just detta som gör den både unik och särskilt efterfrågad.

  • Bathmate används traditionellt sett i duschen då den kräver att behållaren fylls med vatten.
  • Som vattenbaserad pump är Bathmate mer säker och bekväm, särskilt då trycket blir jämnare och enklare att kontrollera.
  • Bathmate finns tillgänglig i ett flertal olika storlekar för optimal funktionalitet. Många väljer att utöka i takt med att behoven förändras.

Men är en penispump verkligen nödvändig?

Bathmate: För starkare erektioner och penishälsa

Rent krass så behöver en penis ett visst mått av gymnastisk för att fortsätta fungera optimalt. En stor del att detta sker automatiskt i samband med nattliga erektioner. Men allt ifrån stress till sömnkvalitet och allmänhälsa påverkar hur ofta detta sker.

Utöver nattliga erektioner så är onani och samlag de två främsta sätten att säkerställa god penishälsa.

Men om dessa saker inte sker i tillräckligt stor omfattning så riskerar man på sikt att penis drabbas negativt. Till stor del för att penisens vävnad inte regelbundet syresätts, vilket skapar en negativ spiral. Därför är penisrelaterade problem särskilt vanligt förekommande hos personer som av olika skäl inte har optimal syresättning av blodet och cellerna.

  • Bathmate är ett sätt att i ett långsiktigt perspektiv säkerställa penishälsa. Detta skapar bättre förutsättningar för starka erektioner.
  • Penispumpar har visat sig kunna förbättra och stabilisera den kurvatur och peniskrökning som förekommer i samband med Peyronies sjukdom.

Även om penispumpar blivit starkt förknippade med just erektioner och penisstorlek så gör de en avsevärt mycket mer omfattande nytta. Med regelbunden användning kan de motverka befintliga erektionsproblem och säkerställa att penis fungerar optimalt.

Vi har ett brett utbud av penispumpar och tillbehör från Bathmate. Du kan med fördel välja och du kan med fördel välja den modell och det utförande som bäst passar din penis nuvarande bredd och längd. Med Bathmates utbud blir det enkelt att skapa optimala förutsättningar för bästa möjliga penisfunktion, både nu och i framtiden.