5 Sexställningar: Djup penetrering

Penetrera djupare:
Det råder knappast brist på rekommendationer om sexställningar. Ofta är det inte längre bort än en sökning på valfri sökmotor. Däremot är det svårare att hitta mer specifikt ändamålsenliga ställningar för sex. I denna serie tittar vi närmare på nischade sexpositioner. Denna gång gäller att nå djupare.

Sex är en väldigt speciell kombination av mentala och fysiska upplevelser. Och rent krasst så är nervändar en viktig del av det hela. Att det endast finns nervändar i vaginas yttre områden är en vanligt återkommande missuppfattning. Verkligheten är att dess sensoriska egenskaper sträcker sig
ända in till livmodertappen.

Därför är djupare penetrering att särskilt område att utforska. Här är ställningarna för djup penetrering. Många av den går även med fördel att kombinera med stimulering av klitoris.

1. Snäckan: Benen högt och långt bak eller isär.
Egentligen är det en variant av missionärsställningen. Men genom att ligga på rygg och lyfta benen nära huvudet, eller högt och isär så möjliggörs djupare penetrering och enklare kontakt med g-punkten. Denna ställning skapar även en hel del förutsättningar för variation. Båda parter kan styra djupet genom att justera benens position, och att ta tag i fötterna kan skapa en helt annan
upplevelse. Den ger även enkel åtkomst till klitoris.

2. Magplask: På magen helt enkelt
Genom att ligga på magen och bli penetrerad bakifrån så säkerställs särskilt djup penetrering. För att undvika alltför stor tyngt så är det en bra idé att den som penetrerar använder sina händer för viktbalansering. Denna ställning kräver en del finkänsla då för mycket belastning kan resultera i obehag efter det har en tendens att påverka andningen

3. Liggande hundställning: Halvt liggandes
Liggande hundställning är en variant av klassiskt hundställning och magplask. Genom att stå på knäna man placera överkropp och huvud så nära marken som möjligt så sträcks både vaginan ut för åtkomst, samtidigt som penetreringen blir riktigt djup. Denna ställning ger även enkel åtkomst till klitoris.

4. Hukande ridställning eller Squatting Cowgirl
Denna variant förutsätter att såväl höfter som hälsenor är i ganska spänstigt skick. Genom att sätta sig på huk över den som penetrerar säkerställs mer eller mindre direkt åtkomst till vaginans hela utrymme. Om positionen är jobbig kan den som ligger på rygg underlätta genom att placera armarna under låren på den som hukar. Det ger smidig avlastning och tillför även ett mått av kontroll över penetrationsdjupet.

5. Flygande missionär: Benen på axlarna
Detta är ytterligare en variant av missionären och är på många sätt identisk med snäckan. Vad som skiljer flygande missionären och snäckan åt, är att den som ligger på ryggen i detta fall placerar benen på den andres axlar. Detta gör att den som penetrerar får väldig kontroll över djupet, och kan även justera huruvida g-punkten eller klitoris aktiveras. Detta är även i många fall en mindre ansträngande variant, då benen inte behöver hållas i luften av egen kraft.